Ενεργά Προγράμματα Επιδότησης


Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες
Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πρίν την 01/01/2022 και απασχόλησαν προσωπικό το 2021 (τουλάχιστον 0,01 ΕΜΕ)
Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιταγές (vouchers) για την αγορά ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία