Ενεργά Προγράμματα Επιδότησης


Έξυπνη Μεταποίηση

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης που θα ενισχυθούν για την υλοποίηση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης.

Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Παράταση έως 31 Μαρτίου 2023

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία