Αναμενόμενα Προγράμματα Επιδότησης


Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Εξοικονομώ- Επιχειρώ


Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.
Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (κτιριακού κελύφους, συστήματος φωτισμού, συστήματα θέρμανσης χώρων, συστήματα ψύξης χώρων, συστήματα αερισμού χώρων, συστήματα ζεστού νερού, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης κλπ) και για λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες (υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή και επιθεωρητή, ISO 50001 κλπ)

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισμού 30.000 έως 200.000 ευρώ
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος κλπ
Αναμένεται προκήρυξη

Πράσινος Μετασχηματισμός

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 3 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισμού 200.001 έως 1.000.000 ευρώ
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος κλπ
Αναμένεται προκήρυξη

Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος


Πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που προτίθενται να κάνουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους. Θα αφορά σε ανακαίνιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών επιχειρήσεων, σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Θέλετε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει;


Συμπληρώστε το email σας και επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και θα λάβετε ενημέρωση όταν προκηρυχθεί.

Newsletter